Co zabija ozonowanie?

Ozonowanie jest to metoda często stosowana współcześnie do ozonowania pomieszczeń. Oczywiście ozonowanie pomieszczeń nie jest to jedyne zastosowanie ozonowania. Jak się bowiem okazuje, ozonowanie mieszkań, domów lub innych pomieszczeń, jest to oczywiście obecnie głównie zastosowanie ozonowania, ale wcześniej ozonowanie było powszechnie wykorzystywane głównie do dezynfekcji, czy inaczej czyszczenia tych urządzeń klimatyzacyjnych, które były instalowane na budynkach oraz w samochodach. Każdy z nas doskonale wie, że kiedy tylko poczuje charakterystyczny zapach wydobywający się z klimatyzacji, trzeba udać się do miejsca, w którym możliwe jest przeprowadzenie serwisu, a tam klimatyzacja była poddawana ozonowaniu.

Co zabija ozonowanie?

Bardzo dużo osób zastanawia się nad jedną sprawą, co tak naprawdę zabija ozonowanie? Żeby w ogóle móc sobie odpowiedzieć na to pytanie, będziemy musieli odpowiedzieć sobie na inne pytania. Są to:
– czym w zasadzie jest ozon,
– w jaki sposób ozon działa.
Warto na wstępie podkreślić, że ozon jest tym bardziej dla organizmu zabójczy, im mniejszy organizm jest. Oznacza to, że jest bardzo skuteczny w walce z wirusami oraz bakteriami, w odpowiednich dawkach, działa zabójczo na wiele grzybów, a w szczególności na takie, które lubią zagnieżdżać się w naszych układach klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych.

Co to jest ozon?

Ozon jest to cząsteczka tlenu, ale jest to cząsteczka dość nietypowa. Tlen w normalnych warunkach, będzie starał się zawsze tworzyć cząsteczkę dwuatomową, natomiast ozon to cząsteczka, która ma trzy atomy tlenu. Dzieje się tak wtedy, kiedy cząsteczki tlenu zdobędą dużą energię, która pozwoli im znaleźć się na trzecim stopniu utlenienia. Tego typu sytuacja może zachodzić na przykład w łuku elektrycznym (czyli naturalnie w wyniku wyładowań atmosferycznych). Taka sytuacja (wzbudzenia atomów) zachodzi masowo w górnych warstwach atmosfery, pod wpływem promieniowania kosmicznego oraz podczas spalania niektórych paliw kopalnych. Również faktem jest, że ozon jest to cząsteczka stosunkowo krótkotrwała i jeżeli chcemy wytworzyć lub obserwować w danym punkcie mniej więcej stałe stężenie ozonu, to musimy doprowadzić do takiej sytuacji (lub musi ona naturalnie wystąpić), aby ilość ozonu, który się rozpada, był bilansowany przez ilość ozonu, który się wytwarza.

W jaki sposób ozon zabija?

O tym, co zabija najskuteczniej ozon, powiedzieliśmy nieco przedwcześnie wyżej, ale możemy trochę wyjaśnić, w jaki sposób ozon zabija. Tlen jest nam niezbędny do życia, ale jest też silnym utleniaczem. Tlen, który tworzy ozon, czyli cząsteczkę trójatomową, jest utleniaczem jeszcze silniejszym. Trójatomowa cząsteczka, jest cząsteczką mało stabilną. Zawsze będzie dążyła do powrotu do stanu równowagi. Stan równowagi skutkuje wytworzeniem cząsteczki dwuatomowej oraz jednoatomowej. W przypadku materiału biologicznego ciężko szukać takiego, który byłby osób odporny na działanie ozonu. Pojedyncza cząsteczka tlenu w zetknięciu z jakąś substancją organiczną, będzie dążył do tego, aby z nią przereagować chemicznie. Powoduje to natychmiastowy utlenianie, a mówiąc wprost, po prostu materia zaczyna się rozpadać. Tak właśnie dzieje się między innymi z otoczką lipidową wirusów. Chociaż wirusy w zasadzie nie są zaliczane do materii ożywionej, ponieważ jako takie nie posiadają metabolizmu (jest to właściwie paczka RNA lub DNA otoczona lipidową osłonką), to ozon praktycznie w każdym przypadku dokonuje masakry na wirusach. Wystarczy, że lipidowa otoczka zostanie rozerwana, a powoduje to, że po prostu wirus przestaje być zdolny do infekowania. Podobna sytuacja ma się z bakteriami oraz grzybami. Tutaj jednak ilość ozonu musi być większa, a dotyczy to głównie grzybów. W każdym razie ozon jest skuteczny również do walki, na przykład z organizmami antybiotykoopornymi.

Czy ozon może być szkodliwy dla człowieka?

Oczywiście ozonowanie domu w nieodpowiedni sposób, może być dla człowieka szkodliwe. Warto powiedzieć, że jeśli ozonujemy mieszkanie, to w ozonowanych pomieszczeniach, nie powinno być zwierząt domowych oraz roślin. Ozon jest szkodliwy dla wszystkiej materii ożywionej. Dotyczy to również człowieka. Nie bez powodu, kiedy podajemy (szczególnie w zimie) różnego rodzaju dane dotyczące zanieczyszczenie powietrza, takich jak stężenie pyłów zawieszonych, czy stężenie dwutlenku azotu, podaje się również stężenie ozonu. Ozon jednak człowieka od razu nie zabije, a właściwie można powiedzieć, że człowieka zabić ozonem byłoby bardzo trudno. Trzeba by wystawić go długotrwale, na duże dawki ozonu. Jednak nawet niewielkie dawki ozonu, mogą w dłuższej perspektywie, odbić się rzeczywisty sposób na zdrowiu. Szczególnie dotyczy to oczywiście układu oddechowego, ale niewykluczone, że on może mieć również szkodliwy wpływ na oczy oraz przede wszystkim na błony śluzowe. Bardzo ważne jest zatem, aby podczas ozonowania mieszkania, ozonowania domu lub ozonowania innego pomieszczenia, osoby przeprowadzające ten zabieg, były odpowiednio zabezpieczone w maskę i fartuch. 

You may also like...