Co robi technik ortopeda?

Co robi technik ortopeda? Czy zdarzyło Ci się usłyszeć kiedyś o takim zawodzie, jakim jest technik ortopeda? Technik ortopeda to osoba, która coraz częściej spotykana jest w klinikach ortopedycznych, a mimo to nadal jest mało znana dla większości pacjentów. Jakie uprawnienia ma taka osoba? Czym dokładnie się zajmuje? Czy można udać się do niego np. na alloplastykę stawu? Czytając poniższy artykuł znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i dowiesz się nieco więcej o zawodzie technika ortopedy.

Uprawnienia technika ortopedy

operacja kręgosłupa lędźwiowego SzczecinCzy w sytuacji, kiedy potrzebujemy artroskopii łąkotki to powinniśmy udać się do takiego specjalisty? Osoba wykonująca zawód technika ortopedy zajmuje się w głównej mierze projektowaniem, wykonywaniem i sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Po skończeniu edukacji pracownik posiada szereg umiejętności, które bez problemu pomogą mu odnaleźć się na rynku pracy. Osoba taka posiada przede wszystkim specjalistyczną wiedzę odnośnie szeroko pojętego wyposażenia medycznego, dzięki czemu może stanowić dobre wsparcie dla lekarza ortopedy. Wykonuje on takie czynności, jak między innymi: realizacja indywidualnych zamówień, dostosowanie przedmiotów ortopedycznych do potrzeb pacjenta, wykonywanie pozytyw gipsowych, dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, prowadzenie instruktaży posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi,  wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbka wykończeniowa przedmiotów ortopedycznych, dobieranie i stosowanie metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej, pobieranie miar, a także dokonywanie niezbędnych, okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych. Technik ortopeda na podstawie wystawionego zlecenia lekarskiego powinien umieć dokładnie określić jakie przedmioty będą niezbędne w procesie leczenia pacjenta. Powinien także potrafić stwierdzić w jakie sprzęty należy wyposażyć przychodnię, a także posiadać umiejętność samodzielnego projektowania ortez i innych przyrządów przydatnych w czasie rehabilitacji.

Jak można zostać technikiem ortopedą?

Wiesz już jakie obowiązki należą do zadań technika ortopedy, ale jak właściwie można zdobyć takie wykształcenie? Zawód ten zaliczany jest do grupy zawodów regulowanych i nie może być wykonywany przez każdego, kto przejdzie przez proces rekrutacyjny. Do wykonywania tej profesji niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Jak można je zdobyć? Istnieje kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wybór odpowiedniej szkoły, która pozwoli na uzyskanie średniego wykształcenia medycznego – o profilu technik ortopeda. Inne opcje to ukończenie szkoły policyjnej o profilu biochemika lub uzyskanie odpowiedniego certyfikatu w zawodzie technik ortopeda – tzw. certyfikatu mistrza. Uzyskanie tych tytułów poprzedzone jest egzaminami, które zostały ściśle określone przez normy państwowe. Te organizowane przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną) egzaminy mają za zadanie sprawdzić faktyczny stan wiedzy kandydatów. Wszyscy, którzy nie posiadają niezbędnej wiedzy, nie przejdą przez ten etap.

Technik ortopeda – gdzie może pracować?

Po zapoznaniu się z zakresem działań, jakie może wykonywać technik ortopeda, oraz przybliżeniu sposobów na zdobycie tego zawodu, pora wspomnieć o tym w jakich miejscach może pracować i czym konkretnie może się zajmować. Technik ortopeda ma do wyboru co najmniej trzy, najczęściej dostępne na rynku zawody, w których może podjąć swoją pracę zawodową.

  • Po pierwsze może wiązać swoją przyszłość z projektowaniem takich sprzętów jak np. ortezy i gorsety ortopedyczne. Jest to jedno z najbardziej dochodowych zajęć w karierze technika ortopedy. W tej sytuacji zatrudniony zostać może na przykład w wyspecjalizowanych zakładach, które zajmują się produkcją sprzętu rehabilitacyjnego. Praca ta nie wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem – jedynie zaprojektowane przez niego przedmioty zostaną dostarczone pacjentowi, który je zamówił.
  • Inną drogą, którą może wybrać technik ortopeda, jest rozpoczęcie pracy jako sprzedawca lub przedstawiciel handlowy. Pierwsze skojarzenie nie wiąże się z wykonywaniem tego właśnie zawodu, prawda? Otóż praca ta polega na dostarczaniu i dystrybucji gotowych wyrobów ortopedycznych. Ten zawód wymaga już większego kontaktu z ludźmi, przez co takiego technika ortopedę spotkać można np. podczas realizacji zaleceń lekarskich. Posiadane wykształcenie oraz bardzo dobra znajomość tematu to zapewnienie, że dobór odpowiednich akcesoriów będzie najlepszy.
  • Technicy ortopedzi często wybierają także asystowanie lekarzowi ortopedzie. W tej sytuacji pacjent może mieć bezpośredni kontakt z tego typu specjalistą. Pomimo, że technik ortopeda nie posiada uprawnień do samodzielnego przyjmowania pacjentów to stanowi nieodzowną pomoc dla specjalisty, z którym współpracuje. Technik ortopeda pomoże lekarzowi na przykład jeśli trzeba będzie sporządzić odlew gipsowy, dokonać pomiarów, czy też dobrać właściwe przyrządy ortopedyczne – niezbędne podczas leczenia pacjenta.

You may also like...