Innowacyjne metody rehabilitacyjne i ich stosowanie

Rehabilitacja nie jedno ma imi臋, chocia偶 przede wszystkim przeci臋tnemu Kowalskiemu kojarzy si臋 z ci臋偶kimi 膰wiczeniami fizycznymi oraz nie zawsze przyjemnymi masa偶ami. Obecnie dzia艂ania rehabilitacyjne nie opieraj膮 si臋 tylko i wy艂膮cznie na usprawnianiu fizycznym czy psychicznym chorego. Pomoc si臋ga o wiele g艂臋biej i pe艂nymi gar艣ciami czerpie z owoc贸w najnowszych osi膮gni臋膰 naukowych r贸偶nych dziedzin. Na czym polegaj膮 te innowacyjne terapie?

Wsparcie z Unii Europejskiej

W niecodziennych projektach, kt贸re s膮 zwi膮zane z innowacyjnymi metodami wsp贸艂czesnej rehabilitacji, podstaw膮 s膮 d艂ugofalowe partnerstwa strategiczne zawierane przez specjalistyczne kliniki z uczelniami wy偶szymi. O艣rodki naukowe posiadaj膮 niezb臋dne zaplecze do przeprowadzania bada艅 naukowych, laboratoryjnych i technicznych. Poza tym dysponuj膮 interdyscyplinarn膮 kadr膮 naukow膮, niezb臋dn膮 ze wzgl臋du na specyfik膮 terapii http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/umow-wizyte-online/. W ten spos贸b rehabilitacja korzysta z najnowszych osi膮gni臋膰 r贸偶nych dziedzin naukowych, nawet tak niezwyk艂ych jak ogrodnictwo czy muzyka. Realizowane przez wiod膮ce o艣rodki i kliniki rehabilitacji innowacyjnej terapie niestandardowe kreuj膮 rozw贸j nowoczesnej i interdyscyplinarnej rehabilitacji. A to ma zasadniczy wp艂yw na kompleksowe rozwi膮zywanie problem贸w zdrowotnych pacjent贸w. Przyczynia si臋 tak偶e do szybkiej poprawy jako艣ci ich 偶ycia. Ogromnym wsparciem dla tej nowoczesnej ga艂臋zi medycyny maj膮 tutaj fundusze unijne, kt贸re s膮 kierowane w ramach specjalnych program贸w wsparcia. Z Funduszy Unii Europejskiej skorzysta艂o i nadal korzysta wiele najnowocze艣niejszych o艣rodk贸w w Polsce. Mi臋dzy innymi, dzi臋ki takiemu wsparciu mo偶na nie tylko sfinansowa膰 niezb臋dne badania naukowe, ale tak偶e zakupy innowacyjnego sprz臋tu, kt贸ry pozwala stosowa膰 wiele najnowszych metod rehabilitacji, tak偶e autorskich, b臋d膮cych owocem prac, bada艅 i wdro偶e艅 polskich specjalist贸w. Cz臋sto unikalny sprz臋t diagnostyczny pozwala szybciej i precyzyjniej oceni膰 efektywno艣膰 metod terapii u konkretnego pacjenta oraz znacznie przyspiesza proces leczenia poprzez analiz臋 post臋p贸w w rehabilitacji.

Na czym polega rehabilitacja wirtualna?

Usprawnianie wirtualne pacjent贸w to lecznicze przed艂u偶enie wirtualnej rzeczywisto艣ci, w kt贸rej wiele os贸b porusza si臋 coraz cz臋艣ciej dla sportu, zabawy, hazardu czy szeroko rozumianej rozrywki. Jest to metoda rehabilitacji pacjent贸w, kt贸ra bazuje na rzeczywisto艣ci wirtualnej i rzeczywisto艣ci rozszerzonej. Jest treningiem ruchowym wykorzystuj膮cym specjalistyczne technologie komputerowe sprz臋gane z 聽organizmem za pomoc膮 okre艣lonych sensor贸w ruchu. 膯wiczenia prowadzone s膮 w interakcji pacjenta z systemem komputerowym, kt贸ry umo偶liwia wykonywanie ich w rozszerzonej rzeczywisto艣ci, w spos贸b niemo偶liwy do osi膮gni臋cia przez pacjenta w realu. Rehabilitacja wirtualna wskazana jest szczeg贸lnie po udarach, uszkodzeniach narz膮d贸w ruchu, a tak偶e w leczeniu uszkodze艅 o艣rodkowego uk艂adu nerwowego i uk艂adu mi臋艣niowo-szkieletowego. Istotnym elementem tej wyj膮tkowej wirtualnej metody s膮 gry komputerowe. Najlepsze rezultaty terapeutyczne usprawnianie wirtualne przynosz膮 gry wideo w przywracaniu sprawno艣ci pacjent贸w po wylewach i ze schorzeniami neurologicznymi. Gry komputerowe polegaj膮 najcz臋艣ciej na symulacji dzia艂a艅 codziennego 偶ycia i w tej roli doskonale stymuluj膮 potrzebne czynno艣ci, 膰wicz膮c, wzmacniaj膮c i usprawniaj膮c zar贸wno r贸偶ne organy, jak i ich funkcje motoryczne.

Tajemnicze i skuteczne fale uderzeniowe

BTL-5000 SWT jest nowoczesn膮, bardzo efektywn膮 metod膮 leczenia za pomoc膮 mechanicznych impuls贸w ci艣nieniowych. Opracowana zosta艂a na podstawie interdyscyplinarnych bada艅 z zakresu medycyny i fizyki. Wysy艂ane impulsy rozchodz膮 si臋 w postaci fali uderzeniowej, generowanej specjalistycznym urz膮dzeniem, wprost do region贸w cia艂a wymagaj膮cych interwencji leczniczej. Pobudzaj膮 kr膮偶enie, dzia艂aj膮 przeciwb贸lowo i og贸lnie przy艣pieszaj膮 procesy zdrowienia http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/kontakt/. S膮 stosowane przy niedow艂adach, zanikach i os艂abieniu mi臋艣ni, przewlek艂ych b贸lach staw贸w, 艣ci臋gien i generalnie tych cz臋艣ci cia艂a na kt贸re bezpo艣rednie oddzia艂ywanie du偶ej i skoncentrowanej si艂y uderzeniowej mo偶e powodowa膰 po偶膮dane skutki medyczne. Zabiegi s膮 powtarzalne, zazwyczaj w odst臋pach parodniowych, w ilo艣ci 艣ci艣le okre艣lanej przez lekarza specjalist臋. Terapii tej nie stosuje si臋 w przypadkach osteoporozy, zaburze艅 krzepliwo艣ci krwi, chor贸b nowotworowych i u kobiet w ci膮偶y.

Hortiterapia czyli terapia ogrodnicza

Jest innowacyjn膮 metod膮 komplementarn膮, jak膮 wykorzystuje rehabilitacja. Ogr贸d staje si臋 specjalistyczn膮 przestrzeni膮 terapeutyczn膮, w kt贸rej znaczenie lecznicze maj膮 odpowiednie walory pracy ogrodniczej i samych ro艣lin. Precyzyjnie okre艣lone 膰wiczenia rehabilitacyjne i sesje terapeutyczne prowadzone s膮 przez zesp贸艂 interdyscyplinarny pod postaci膮 prac zwi膮zanych z piel臋gnacj膮 i uprawianiem ogrod贸w. Metoda ta jest stale rozwijana i wzbogacana konsultacjami w coraz szerszym gronie specjalist贸w – od nauk biologicznych i przyrodniczych po fizjoterapeut贸w i lekarzy.

Muzykoterapia wirtualna

Obok do艣膰 szeroko i od dawna znanej muzykoterapii, rozwija si臋 coraz dynamiczniej muzykoterapia wirtualna. Jest stosowana jako metoda komplementarna w rehabilitacji, kt贸ra wykorzystuje oddzia艂ywanie lecznicze niestandardowych elektronicznych instrument贸w muzycznych. Ich konstruktorem jest Peter Sych z Australii, 聽projektuj膮cy nowatorskie instrumenty muzyczne i pisz膮cy specjalistyczne oprogramowania dla os贸b rehabilitowanych. Jest to pilota偶owy program w ramach projektu badawczego interdyscyplinarnego zespo艂u specjalist贸w. Dedykowany jest g艂贸wnie rehabilitacji pacjent贸w najm艂odszych, ale jego rozw贸j zmierza w kierunku uniwersalizmu wiekowego os贸b rehabilitowanych. W 艣lady pionierskiego konstruktora z Australii id膮 ju偶 kontynuatorzy poszukuj膮cy na tej drodze nowych mo偶liwo艣ci zastosowa艅 tej innowacyjnej metody rehabilitacji.

 

You may also like...