Jak chronić się przed pożarem domu jednorodzinnym?

Statystyki pokazują, że miejscem, której jest najbardziej narażone na wybuch pożaru w domu jednorodzinnym jest kuchnia. To właśnie w kuchni używane jest najwięcej urządzeń elektrycznych i gazowych a także często wykorzystywany jest otwarty płomień. Jak uniknąć zagrożenia pożarem i jaki sprzęt ppoż. warto mieć w domu?

 

Profilaktyka

Lepiej zapobiegać pożarom niż je gasić – te słowa należy mocna wziąć sobie do serca planując bezpieczeństwo przeciwpożarowe swojego domu. Oczywiście, warto wyposażyć się w sprzęt ppoż., ale jeszcze lepiej prewencyjnych metodach ochrony domu. Żeby zminimalizować ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzenienia się ognia w domu a w konsekwencji uniknąć także prawdziwej tragedii, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Szczególną uwagę należy zwrócić na urządzenia znajdujące się w kuchni. Tutaj dużą rolę odgrywa planowanie rozmieszczenia urządzeń w naszej kuchni. Kuchenki, piekarniki, tostery czy frytkownice nie powinny  znajdować się w pobliżu innych urządzeń elektrycznych a także kabli czy też butli gazowych. Dodatkowo, łatwopalne urządzenia muszą znajdować się w odpowiedniej odległości od źródła ognia jak np. zapalniczki czy też świeczki. Ponadto, powinniśmy raz na jakiś czas sprawdzić stan techniczny sprzętów wykorzystywanych do gotowania oraz upewniać się, że działają one prawidłowo i nie są uszkodzone. Mowa tutaj przede wszystkim o kontroli przewodów, które na małej przestrzeni mogą się przecierać. Odkryte przewody mogą powodować wydobycie się iskry co może spowodować pożar.

Duży wpływ na bezpieczeństwo pożarowe w naszej kuchni ma również dbanie o czystość sprzętu AGD. Po każdym użyciu należy dokładnie je umyć, przez co unikniemy nagromadzenia się warstwy tłuszczu, która może się zapalić. Podstawowym błędem popełnianym przez wielu ludzi, jest nie wyłączanie urządzeń po użycie. Gniazda i przedłużacze obwieszone są kablami. To niebezpieczne, ponieważ grozi zapłonem przewodów a w konsekwencji pożarem. Kiedy użytkujemy danego urządzenia, podczas przygotowywania potraw, powinniśmy stale je kontrolować. Zapalenie się gorącego tłuszczu, zwęglenie jedzenia, czy zgaszenie płomienia na płycie gazowej przez zalanie np. gotującą się zupą, to najczęstsze przyczyny tragedii.

 

Jak ujarzmić płomienie?

W przypadku, gdy zauważymy wydobywający się ogień lub dym z używanego przez nas urządzenia, należy je jak najszybciej odłączyć od źródła zasilania. Dodatkowo pomocne będą urządzenia gaśnicze i sprzęt ppoż. jak gaśnice czy też koce. W przypadku szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, kolejnym krokiem powinno być ewakuowanie wszystkich domowników i jednoczesne powiadomienie straży pożarnej, która wyposażona jest w profesjonalny sprzęt ppoż. Dzięki niemu szybko poradzi sobie z płomieniami. Jeżeli natomiast pożar jest niewielki, możemy spróbować podjąć samodzielną akcję gaśniczą, należy przy tym zachować zdrowy rozsądek, dbając o swoje bezpieczeństwo. W pierwszej kolejności należy szybko otworzyć wszystkie okna, żeby pomieszczenie nie zostało zadymione w całości. Może to być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Po tym możemy przystąpić do gaszenia ognia przy użyciu koca gaśniczego lub gaśnicy proszkowej.  W żadnym wypadku nie należy zalewać sprzętów wodą, gdyż może wywołać to spięcie elektryczne i doprowadzić do porażenia prądem.

Gdy uda się samodzielnie ugasić płomienie, należy pamiętać o dokładnym przewietrzeniu mieszkania. Ugaszone miejsce pożaru należy dokładnie zalać przy użyciu gaśnicy, ponieważ może się jeszcze tlić płomień niewidoczny gołym okiem.

 

Sprzęt ppoż dla gospodarstw domowych

Posiadając dom jednorodzinny powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy. Dzięki niemu możemy zostać w porę ostrzeżeni przed pożarem, a w momencie jego wystąpienia będziemy mogli skutecznie reagować, podejmując akcję ratunkową. W myśl wcześniej wymienionej zasady, lepiej zapobiegać pożarom niż je gasić, dom należy wyposażyć w specjalne czujniki dymu i dwutlenku węgla. Mogą one ostrzec przed zagrożeniem, w przypadku ognia czy też dymu, szybka reakcja może uratować zdrowie i życie mieszkańców. Czujniki te są często zintegrowane z systemami powiadamiania straży pożarnej, w momencie wystąpienia zagrożenia natychmiast powiadomiona o tym fakcie jest najbliższa placówka Straży Pożarnej. Kolejnym elementem wymaganego sprzętu ppoż. są gaśnice. Do użytku domowego należy wyposażyć się w niewielkie, lekkie i proste w obsłudze gaśnice proszkowe. Nie są one zbyt drogim rozwiązaniem, a mogą okazać się niezastąpione podczas pożaru. Dodatkowym sprzętem ppoż. w jaki warto się wyposażyć są koce gaśnicze oraz drabiny pożarnicze. W takie drabiny powinni zaopatrzyć się przede wszystkim właściciele domów piętrowych. Sprzęt ppoż. w domu jednorodzinnym powinien być zlokalizowany w miejscu łatwo dostępnym, tak by dojście do niego z dowolnego miejsca w domu nie zajmowało zbyt wiele czasu. Dodatkowo, warto regularnie kontrolować stan tych urządzeń, aby w ważnym momencie nas nie zawiodły.

You may also like...