Fundusz Dostępności

Fundusz Dostępności to ogromne wsparcie w łamaniu architektonicznych barier. Uwalniamy „więźniów trzeciego piętra”. Fundusz Dostępności to jedna z nowszych inicjatyw gospodarczych w którą zaangażowana jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Projekt ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, uniwersytetów czy jednostek samorządowych. Zainteresowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, a liczba zadowolonych beneficjentów z całej Polski sięga już kilkunastu podmiotów. 

Fundusz DostępnościDostępne środki w ramach projektu wynoszą 30 mln zł i przeznaczone są głównie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz sektora publicznego, a także dla szkolnictwa wyższego, nauki oraz instytucji kultury na terenie całego kraju. W ramach projektu możliwa jest realizacja przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Nabór wniosków wystartował 29 stycznia i z każdym tygodniem przybywa zainteresowanych podmiotów.

– Fundusz Dostępności to instrument, który ma pozwolić na poprawę lub zapewnienie dostępności do budynków w kategoriach budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego (np. internatów) oraz instytucji publicznych i uczelni. To projekt skierowany do osób ze specjalnymi potrzebami np. osób niepełnosprawnych, które mają problem z dostępem do swoich mieszkań lub instytucji. Projekt służy również seniorom oraz dzieciom. Zależy nam na uniwersalności projektu, na pokonywaniu barier architektonicznych, których na naszych ulicach jest wciąż sporo – mówi Dariusz Mikołajczyk z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – Bardzo często ten projekt jest nazywany projektem windowym. Budowa, modernizacja dźwigów, budowa podjazdów, najazdów oraz podnośników, to wszystko mieści się w ramach funduszu – dodaje przedstawiciel Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Co musicie wiedzieć o Funduszu Dostępności?

  • Maksymalna wartość pożyczki: do 2 000 000,00 zł
  • Oprocentowanie stałe: od 0,15% (oprocentowanie może być wyższe w przypadku wykorzystania przez pożyczkobiorcę limitów pomocy publicznej w tym de minimis)
  • Okres spłaty: do 20 lat
  • Karencja: do 6 miesięcy
  • Brak dodatkowych opłat i prowizji,
  • Pożyczkobiorca może uzyskać częściowe umorzenie kapitału pożyczki – maksymalnie do 40%,
  • Finansowanie może być połączone z dotacją ze środków PFRON,

O środki starać się mogą zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i spółdzielnie, fundacje, organizacje pożytku publicznego czy jednostki samorządowe. Dużym zainteresowaniem Fundusz Dostępności cieszy się również na uczelniach wyższych. Projekt ma zasięg ogólnopolski. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją.

You may also like...