Dlaczego magazyn podłączony do elektrowni wirtualnej to konieczność?

Dlaczego magazyn podłączony do elektrowni wirtualnej to konieczność? Sektor energetyczny ulega dynamicznym zmianom ze względu na nowe regulacje, strategie firm opierających się na projektach niskoemisyjnych, a także cele zrównoważonego rozwoju. Magazyny podłączone do elektrowni wirtualnej to niemalże konieczność w dzisiejszych czasach. Dlaczego magazyn podłączony do elektrowni wirtualnej to konieczność, a nie kaprys? Czym jest technologia inteligentnych sieci? Jakie czynniki napędzają i ograniczają rynek? Jaki związek mają wirtualne elektrownie z wirtualnymi kontraktami? Co powinniśmy wiedzieć o technologiach cyfrowych w energetyce wodorowej? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Czym jest technologia inteligentnych sieci?

Wirtualne elektrownie różnią się od tych tradycyjnych m.in. tym, że operatorzy VPP nie muszą być właścicielami wytwórczych aktywów- zarządzają jedynie danymi, które to są udostępniane w ramach wirtualnej sieci lub energetycznego klastra. Głównym celem biznesowym VPP jest optymalizowanie sposobu wykorzystania każdego z elementów systemu. Co ciekawe, wartość generowana jest dzięki elastyczności małych aktywów na giełdach energii elektrycznej. Jest to poważne źródło przychodów dla operatorów VPP, jednocześnie wspierane jest utrzymywanie stabilności w systemie energetycznym naszego kraju. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że wirtualne elektrownie wspomagają prognozowanie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, co jest zależne od pogody. Zarówno prognozy, historyczne informacje o produkcji i ceny energii są kontrolowane i zarządzane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem jednej platformy. Umożliwia ona analizowanie przyszłych strumieni przychodów. 

Jakie czynniki napędzają i ograniczają rynek?

Dlaczego magazyn podłączony do elektrowni wirtualnej to konieczność, a nie kaprys?

Dlaczego magazyn podłączony do elektrowni wirtualnej to konieczność?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w krajach europejskich Niemcy są pierwszym krajem, które przełamały monopol ogromnych elektrowni. Dopuszczono firmy, które charakteryzują się mniejszymi portfelami aktywów w wirtualnych elektrowniach. Co ciekawe, ostatnimi czasy dostrzeżono, że w Polsce także otwiera się ten rynek. Prawdziwy przełom prognozowany jest w przeciągu najbliższych 3 lat. Wirtualne Elektrownie do 2027 roku mają mieć wartość nawet 2,85 miliarda dolarów, co jest zawrotną sumą. Oczywiście liderami, którzy zajmują się wdrażaniem VPP, to Chiny, i Stany Zjednoczone. Jakie czynniki jednak napędzają rynek w Polsce? Otóż  konieczne będzie zapewnienie niezawodności sieci, wykorzystując przy tym rozproszone zasoby energetyczne. Co więcej, VPP będą kluczowym aspektem strategii nowoczesnych koncernów energetycznych. Warto jednak wspomnieć o barierach, które często są mniej oczywiste. Wśród nich najczęściej wyróżnia się koszty związane z inwestycją, regulacje prawne, infrastruktura. Dodatkowo konieczne będzie zmienienie myślenia uczestników rynku.

Jaki związek mają wirtualne elektrownie z wirtualnymi kontraktami?

Nowe koncepcje energetycznych usług i ewolucja rynków jest możliwa, pod warunkiem połączenia technologii VPP z innowacyjną technologią Blockchain. Jest to popularna platforma, która stała się finansową architekturą dla systemu energetycznego, którego złożoność dynamicznie wzrasta. Gdzie jednak może być wykorzystany Blockchain w energetyce? Otóż może stać się on gwarancją pochodzenia i zielonych certyfikatów. Przykładowo możliwości tej innowacyjnej technologii umożliwiają umiejscowienie w łańcuchu bloków zapisów w dokumentach pochodzenia zielonej energii. Wśród największych zalet takiego rozwiązania możemy wyróżnić te następujące: bezpieczeństwo, stosunkowo łatwy dostęp do wszystkich dokumentów, transparentność informacji, możliwość tworzenia różnorodnych zaawansowanych mechanizmów, a także mniej oczywista, czytelna logika transakcyjna. Należy podkreślić, że jest to także ogromny ukłon w stronę modeli biznesowych- niektóre z nich nie były wcześniej praktykowane w energetyce. Połączenie wirtualnych elektrowni z wirtualnymi kontraktami ma jednak przed sobą wiele wyzwań- konieczna okaże się modyfikacja całej infrastruktury, a także dostosowanie sieci dystrybucyjnej w taki sposób, aby możliwe było przesyłanie energii elektrycznej pomiędzy dwiema stronami.

Co powinniśmy wiedzieć o technologiach cyfrowych w energetyce wodorowej?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wcześniej wspomniana koncepcja wirtualnej elektrowni i Blockchain może być wykorzystywana do wytwarzania zielonego wodoru- jest to szczególna sytuacja. Proces ten wbrew pozorom nie jest skomplikowany- następuje reakcja elektrolizy z wodą, w której to energia używana jest do tego, aby rozdzielić cząsteczki wody i przechwytywać uwolniony wodór. Należy podkreślić, że elektroliza charakteryzuje się zużywaniem dużej ilości energii. Zielony wodór to istotny aspekt, bowiem możliwe jest rzetelne potwierdzenie, że podczas procesu produkcyjnego nie wykorzystano źródeł energii, które emitują dwutlenek węgla. Zastosowanie wyżej opisywanych technologii to możliwość śledzenia atrybutów ekologicznych w skomplikowanych procesach transakcyjnych i produkcyjnych. 

You may also like...