Czym jest podologia i jak można zostać podologiem?

Podologia jest w Polsce nauką stosunkowo mało znaną. To szerokie pojęcie, które obejmuje różnego rodzaju zabiegi, stosowane w obrębie stóp. W państwach Europy Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych jest odrębną dziedziną medycyny, zajmującej się po prostu tylko i wyłącznie dolegliwościami stóp. Tego rodzaju dyscyplina zawiera w sobie elementy takich dziedzin jak kosmetologia, dermatologia, ortopedia, diabetologia czy chirurgia.

Podologia – charakterystyka zawodu

Słowo podologia pochodzi z greki, od słów „podos”, a więc stopa, oraz „logos” – czyli nauka. Tak więc podologia http://www.spondylus-podologia.pl/uslugi/pielegnacja-i-leczenie-stop/opracowanie-pekajacych-piet/ oznacza dosłownie „naukę o stopach”. Pomimo tego, że nazwa sugeruje specjalizację lekarską podolog nie jest medykiem. Od 1 stycznia 2015 roku podolog jest wpisany na listę zawodów wykonywanych w Polsce.

Podolog nie jest więc lekarzem. Jego profesja współpracuje jednak z różnego rodzaju lekarzami – dermatologami, flebologami, chirurgami czy diabetologami. Jego obowiązki ściśle wiążą się również z kosmetologią. Chcąc zostać podologiem można ukończyć studia wyższe – choć w Polsce niewiele jest uczelni posiadających podologię jako oddzielny kierunek studiów – bądź też specjalistyczny kurs.

Jakie czynności wykonuje podolog?

gabinet_podologiczny_satin_jak_dobrac_butyPodolog dokonuje czynności polegających na samodzielnym rozpoznawaniu zmian patologicznych w obrębie kończyn dolnych, a także przyczyn ich powstawania. W dalszej kolejności wybiera on właściwy dla danego pacjenta rodzaj terapii, wykonując zabiegi przywracające prawidłowe funkcjonowanie stóp bądź też ich właściwego wyglądu. Może dokonywać korygowania paznokci, poprzez ich obcinanie i szlifowanie. Może usuwać wszelkiego typu zgrubień czy odcisków. Do jego obowiązków należy także informowanie pacjentów jak mają wyglądać stopy i paznokcie i jak właściwie dbać o tą część ciała. Zabiegi, które można wykonać u tego rodzaju specjalisty są zresztą bardzo różnorodne. Bada stopę cukrzycową. Może pomóc w pozbyciu się wrastającego paznokcia (poprzez tworzenie oraz założenie specjalnych wzmocnień korygujących ów paznokieć), jak również zapobiegać grzybicy paznokcia oraz pomóc w zmianie jego kształtu czy struktury. Podolog wykonuje także profesjonalne obcinanie paznokci. Radzi sobie z wszelkiego rodzaju nagniotkami, odciskami oraz modzelami na stopach. Pomaga w wykonaniu opatrunków na stopie, pięcie, dobiera również ortezy. Do obowiązków przedstawicieli tej profesji należy również masaż stóp. Częstymi pacjentami gabinetów podologicznych są osoby starsze, ale także takie, które doświadczyły błędów ze strony kosmetyczki w postaci np. źle wykonanego pedicure.

Szkolenia podologiczne – na czym polegają?

Na szkoleniach podologicznych osoby zainteresowane tym zawodem zdobywają wiedzę związaną z budową anatomiczną oraz biomechaniką stopy, budową paznokcia oraz wszelkimi wiadomościami związanymi z pielęgnacją stóp. Po ukończeniu takiego kursu podolog posiada wiedzę o chorobach stóp, wie w jaki sposób odróżnić zdrową płytkę paznokcia od tej, która jest zaatakowana grzybicą. Potrafi również znaleźć preparaty, dzięki którym można dokonać leczenia konkretnych schorzeń stóp.

Szkolenia podologiczne dają możliwość poznania także informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tej profesji. Ponadto przygotowują do zabiegu podologicznego, uczą w jaki sposób dokonać dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi i jak odpowiednio przeprowadzić wywiad z pacjentem.

Etapy wizyty u podologa

Wizyta u podologa obejmuje pięć zasadniczych etapów.

Podczas pierwszego etapu, a więc wywiadu, podolog http://www.spondylus-podologia.pl/o-nas/ zbiera wszelkie informacje dotyczące stylu życia, pracy oraz aktywności danej osoby. Dobrze wykonany wywiad może wręcz umożliwić postawienie wstępnej diagnozy.

Drugi etap to badanie wykonywane na macie, która jest podłączona do komputera (tzw. podobaroskopie). Obejmuje dwa rodzaje badań. Statyczne – dostarcza wiadomości np. o symetrii bądź asymetrii obciążenia obu stron ciała, ustawieniu głowy czy obręczy barkowej itd. Dynamiczne – które dotyczy spraw np. związanych z wzorcem chodu, torem przetoczenia stopy itd. Po badaniu na macie pacjent przechodzi na trzeci etap – a więc badania na podoskopie. Dzięki tego rodzaju urządzeniu można np. sprawdzić kształt stopy czy jej wysklepienie.

Na kolejnym etapie pacjent zostaje przebadany w sposób statyczny i dynamiczny na tzw. plantografie. Sprawdza się tu np. strefy nacisku stopy, różnice między obiema stopami, choroby skórne czy wszelkiego rodzaju nieprawidłowości układu kostno-mięśniowego.

Ostatni etap to badanie manualne. Sprawdza się tu takie sprawy jak ruchomość poszczególnych stawów stopy, ustawienie miednicy, przykurcze i wszelkie osłabienia, zaniki mięśniowe itd. Dokonując zgromadzenia wszystkich informacji specjalista podolog jest w stanie określić rodzaj wkładki, która będzie optymalna bądź też jaki rodzaj korekty będzie najlepszy dla danego pacjenta.

Podologia jest bardzo potrzebą, choć nieco zapomnianą dziedziną nauki. Stopy bowiem są podstawą całego ciała i w związku z tym potrzebują odpowiedniej profilaktyki i opieki. Pomimo tego wiedza na temat pielęgnacji oraz higieny stóp jest wciąż, szczególnie w polskim społeczeństwie, dość niewielka. 

You may also like...