Jakie studia skończyć, aby zostać ortodontą?

Wiele osób marzy o tym, aby zostać ortodontą. Sama ortodoncja jest bardzo ciekawą dziedziną nauki, jednak nie bez znaczenia są również wysokie zarobki lekarzy ortodontów. Każdy ortodonta musi legitymować się wykształceniem wyższym. Jakim dokładnie? Jakie studia musi ukończyć kandydat na ortodontę? Odpowiadamy.

Jedyna, lecz trudna droga

Droga do zawodu lekarza ortodonty nie jest usłana różami. Wręcz przeciwnie – jest ona długa i wyboista. Kandydaci muszą zacząć przede wszystkim od ukończenia studiów stomatologicznych. Trwają one 5 lat i nieco przypominają studia medyczne, po których można zdecydować się na specjalizację lekarską. Niestety, w obecnym porządku prawnym nie ma innej możliwości, niż ukończenie studiów, aby zostać lekarzem ortodontą. Studia z zakresu stomatologii prowadzą wyższe uczelnie medyczne. Znajdują się one głównie w dużych miastach, takich jak Kraków, Warszawa, Wrocław czy Gdańsk. Studia odbywają się w porządku dziennym, a więc zajęcia prowadzone są w dni powszednie. Co ciekawe, stomatologię możemy studiować również w systemie niestacjonarnym. Studia prowadzą te same uczelnie medyczne, na których możemy uczyć się w trybie dziennym. W przypadku kierunków niemedycznym, zjazdy na studiach niestacjonarnych zwykle odbywają się w weekendy. Niemniej jednak studenci stomatologii, czy to stacjonarnej, czy niestacjonarnej, mają zajęcia w tygodniu. Powodem jest duża ilość wiedzy, jaką muszą przyswoić studenci. Nie sposób byłoby zmieścić wszystkie zajęcia, gdyby odbywały się one w trybie weekendowym. Co więcej, na kierunkach medycznych ważna jest regularność. Dlatego też zajęcia odbywają się niemal każdego dnia. 

Jakie studia skończyć, aby zostać ortodontą?Jak się dostać na stomatologię?

Wielu uczniów szkół średnich zastanawia się, jakie przedmioty zdawać na maturze, aby dostać się na stomatologię? Każda uczelnia przyjęła nieco inne zasady rekrutacji, jednak w większości przypadków absolwenci muszą uzyskać wysoki wynik na maturze z biologii. Nie jest to jednak jedyny przedmiot, jaki powinni zdawać dodatkowo. Większość uczelni wymaga wysokiego wyniku z matury z chemii lub fizyki. Czasami uznawana jest również matematyka. Absolwenci muszą więc lubić przedmioty ścisłe i uzyskać z nich wysoki wynik na egzaminie końcowym. Wynik, który uprawnia do podjęcia studiów stomatologicznych, oscyluje w granicach 85-90 procent. Nieco niższe progi obowiązują w przypadku stomatologii niestacjonarnej. W tym przypadku konieczne jest jednak uzyskanie wyniku na poziomie minimum 75-80 procent. Wszystko zależy też od roku, w którym podejmujemy próbę dostania się na studia stomatologiczne. Czasami bowiem progi są bardzo wysokie, czasami nieco niższe. 

Jak wyglądają studia?

Studia stomatologiczne przez pierwsze 2-3 lata wyglądają podobnie, jak medycyna. Studenci uczą się bowiem anatomii, histologii, biochemii i innych przedmiotów. Na tym etapie zdobywają oni wiedzę tak zwaną ogólnomedyczną. Odbywają również praktyki na oddziałach szpitalnych, tak samo jak studenci medycyny. Oczywiście, studia nie wyglądają identycznie. Przykładowo na anatomii więcej czasu poświęca się budowie czaszki, a także odcinka szyjnego. Dla stomatologa to te elementy są bowiem najistotniejsze. Od około 3. roku studia stają się bardziej specjalizacyjne. Studenci zdobywają wiedzą z różnych dziedzin stomatologii, w tym na przykład chirurgii szczękowej oraz ortodoncji czy endodoncji. Odbywają również praktykę pod okiem doświadczonych lekarzy stomatologów. Zazwyczaj jednak nie w prywatnych czy państwowych gabinetach, a na uczelni. Studia z zakresu stomatologii kończą się egzaminem. Ma on charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Studenci nie piszą pracy magisterskiej, tak samo jak i na kierunku lekarskim. Zaliczenie egzaminu uprawnia do podjęcia rocznego stażu, często również w murach uczelni. 

Studia to nie wszystko

Po ukończeniu stażu, absolwenci mogą próbować dostać się na specjalizację z zakresu ortodoncji. Same studia nie dają bowiem wystarczającego przygotowania, aby zostać dobrym ortodontą. Osoby, które nie dostaną się na specjalizację, mogą we własnym zakresie zdobywać wiedzę. Niemniej jednak może się to okazać dosyć problematyczne. Co więcej, pacjenci najchętniej udają się do ortodontów z tytułami, którzy ukończyli specjalizację. Doskonale widać więc, że droga do zawodu ortodonty nie jest prosta. Już same studia mają miano ciężkich i niełatwym do ukończenia. Jeżeli dodamy do tego staż i specjalizację, to okazuje się, że ortodontą można zostać dopiero w wieku 30 lat! Niemniej jednak pamiętajmy, że bez ukończonych studiów stomatologicznych nie można wykonywać zawodu ortodonty. Absolwenci mogą w jakiś sposób ominąć specjalizację, lecz ominięcie studiów jest po prostu niemożliwe. Dlatego każdy, kto chce zostać ortodontą, musi zdobyć solidną wiedzę z zakresu biologii, chemii bądź fizyki. Bez tego nie sposób dostać się na studia stomatologiczne. Studenci zaś muszą przygotować się na kilka lat ciężkiej pracy. Niemniej jednak renoma zawodu ortodonty, a także i zarobki, są w stanie zrekompensować wiele. 

You may also like...